Expertise Wam Gerelateerd

Wij ontdekten dat aanrijdingsclaims vaak – en soms ver – buiten de lijnen van marktconformiteit liggen.

Voor een groeiend aantal opdrachtgevers voeren wij ‘notacontroles’ uit ten aanzien van WAM-gerelateerde claims. Dat heeft er mee te maken dat gaandeweg meer bekend wordt dat dergelijke claims van overheidsinstanties en bedrijven, vaak (en soms: vèr) buiten de redelijke grenzen van marktconformiteit liggen. Het komt ook voor dat bepaalde posten dubbel worden geclaimd, of dat herstel bijvoorbeeld gecombineerd had kunnen worden uitgevoerd, wat tot lagere kosten zou hebben geleid. Wanneer een claim terecht is verdedigen wij die door naar onze opdrachtgever; is de claim te hoog dan stellen wij die bij, omdat wij niet willen dat onze opdrachtgever meer betaalt dan hij wettelijk en in redelijkheid verplicht is.

Denkt u bijvoorbeeld aan het volgende type schadeobjecten:

 • Wegmeubilair
  • Lichtmasten
  • Verkeersregelinstallaties
  • Regel- en electrakasten
  • Geleiderail en bebording
  • Camera’s en slagbomen
  • Pollerpalen en roadblockers
  • Enzovoorts!

 

Verder hebben wij veel aandacht voor onder andere:

 • Verkeersmaatregelen
 • Dagwaardebeginsel
 • Verrekenbaarheid van geclaimde BTW
 • Administratiekosten
 • Milieu
  • Verontreiniging bermen
  • Verontreiniging wegdek
 • Gevels, hekwerken, en overheaddeuren
 • Overig
  • Kabels en leidingen
  • Treinen en trams
  • Wegdekschade
  • Bomen

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!