Expertise Aansprakelijkheid

Hoofdlijnen en details, volledige behandeling of even een beperkte deelopdracht laten uitvoeren?
Bij Lemkes & Velthuijs bent u aan het juiste adres!

Ons bureau is (naast WAM-gerelateerde kwesties, zie elders) voor een wezenlijk deel actief op het gebied van de volgende verzekeringssoorten:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor¬† Gemeenten/Provincies/Waterschappen (AVG)
  • Werkmaterieelpolis
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA)

 

Daarbij komen dan onder andere de volgende onderwerpen / soorten claims regelmatig aan de orde:

  • Verkeerstrilingen aan gebouwen
  • Overige schade aan opstallen (bijvoorbeeld gerelateerd aan grondwaterstanden of heiwerk)
  • Bedrijfsschade
  • Kabel- en leidingschades
  • Kunstwerken civiele techniek / waterwegen (bijvoorbeeld door aanvaring, ondiepten)

 

Zoals aangegeven op de homepage behandelen wij claims vaak in brede zin, maar voeren wij desgewenst ook deelopdrachten uit. Bij schadevaststelling hebben wij daarbij tevens oog voor de vraag of toepassing van het dagwaardebeginsel aan de orde is, hoe het zit met de verrekenbaarheid van de BTW, en of bijvoorbeeld de hoogte van eventuele administratiekosten akkoord is.

CONTACT

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!