Home

Een scherp oog voor reële schadebedragen, korte lijnen, redelijk in prijs.

Al sinds 2002 is Lemkes & Velthuijs actief als expertisebureau voor zaakschade. Aansprakelijkheidsvraagstukken en schadevaststelling vormen de basis, waarbij onder andere sprake is van een grote ervaring ten aanzien van overheidskwesties. Veel van de zaken die wij behandelen komen voort uit AVB/AVG, of zijn WAM-gerelateerd (gevolgen voor derden bij een aanrijding). In verband met (onder andere) letsel voeren wij locatiebeoordelingen en stroefheidsmetingen uit. Ook preventief onderzoek ten aanzien van stroefheid en verkeerstrillingen behoort tot de vaste werkzaamheden.

EXPERTISE AANSPRAKELIJKHEID

Voor onze opdrachtgevers (verzekeraars, gemeenten en bedrijven) behandelen wij onder andere claims die voortkomen uit onrechtmatige daad (6:162 BW) en risico-aansprakelijkheid (bijv. 6:174 BW). Ook claims op het gebied van contractuele aansprakelijkheid behoren tot onze scope. Hierbij kan het gaan om complete behandeling van een dossier, dan wel het uitvoeren van deelopdrachten, zoals toedrachtsonderzoek, aansprakelijkheidsonderzoek, locatiebeoordeling of schadevaststelling.

EXPERTISE AANSPRAKELIJKHEID

EXPERTISE WAM-GERELATEERD

De behandeling van WAM-gerelateerde kwesties (‘aanrijdingsschades’) voor verzekeraars vormt een substantieel deel van de werkzaamheden van Lemkes & Velthuijs. Het gaat hierbij veelal om notacontroles (‘claimbeoordeling-van-achter-het-bureau’). Daarbij worden claims die voortvloeien uit aanrijding, met uitzondering van blik- en letselschade, kritisch door ons beoordeeld. De claimende partijen zijn veelal overheidsinstanties.

EXPERTISE WAM-GERELATEERD

STROEFHEID EN PREVENTIE

Lemkes & Velthuijs beschikt over de apparatuur èn de technisch-/juridische know-how om stroefheidsmetingen uit te voeren en de bevindingen helder te rapporteren. Dit kan jaren ‘getouwtrek’ schelen in geval van uitglijd-ongeval of slipincidenten. Ook voeren wij opdrachten uit die meer preventief van karakter zijn. Daarbij gaat het deels om preventieve stroefheidsmetingen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een onderzoek rond de vraag of een aan te leggen verkeersdrempel of -plateau naar verwachting tot schade aan aangrenzende gebouwen zal gaan leiden.

STROEFHEID EN PREVENTIE

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!